Acasa | Adauga anunt | Contact


TELEGRAF Anunturi
ANUNTURI ONLINE
ADAUGARE ANUNT
Adauga anunt nou
MODIFICARE ANUNT
REACTIVARE ANUNT
CAUTARE AVANSATA
Completati campurile de mai jos pentru o cautare avansata
ALERTELE MELE
Vreau sa aflu care sunt ultimile anunturi adaugate
 

Licitatii

Cuvant cheie Pagina [1] (total rezultate: 5)
MINISTERUL Finantelor Publice. Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice - Galati. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta. Serviciul Fiscal Municipal Medgidia. Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar de executare nr. 900/2010. Nr. 7920 din 24.09.2018. Anuntul privind vanzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2018, luna Octombrie, ziua 09. In temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 09, luna Octombrie, orele 10:30, anul 2018, in localitatea Medgidia, str. Decebal, nr. 37, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului ..., cu domiciliul fiscal in localitatea ..., str. ..., Bl. -, Sc. -, Ap.-, jud. Constanta, cod de identificare fiscala ..., licitatia a-II- a: - Cladire compusa din magazie in suprafata de 113 mp situata in localitatea Medgidia, str. Vasile Lupu, nr. 21, lot 2, jud. Constanta, nr. cad. 101915-C1; - teren intravilan in suprafata de 149 mp, situat in localitatea Medgidia, str. Vasile Lupu, nr. 21, lot 2, jud. Constanta, Nr. Cad. 101915. Pretul de evaluare/ de pornire al licitatiei al imobilului ?Cladire si teren intravilan?, descrise mai sus, este de 35.590 lei (exclusiv TVA*)). *) cota de taxa pe valoarea adaugata aplicabila pentru pentru vanzarea bunurilor imobile taxabila in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare este Neimpozabil, conform art. 292 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. **) cota de taxa pe valoarea adaugata aplicabila pentru pentru vanzarea bunurilor imobile taxabila in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare este Neimpozabil, conform art. 292 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele: Creditori, Sarcini: S.F.M. Medgidia - PV sechestru bunuri imobile nr. 9108/06.11.2017; Tonescu Finance S.A.R.L. - Contract de Ipoteca nr. 2092/07.05.2009. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop. Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 si art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0241/810385. Data afisarii: 26.09.2018. (AG)
MINISTERUL Finantelor Publice. Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice - Galati. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta. Serviciul Fiscal Municipal Medgidia. Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar de executare nr. 919373/2008. Nr. 7921 din 24.09.2018. Anuntul privind vanzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2018, luna Octombrie, ziua 09. In temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 09, luna Octombrie, orele 11:00, anul 2018, in localitatea Medgidia, str. Decebal, nr. 37, se vor vinde prin Licitatie urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului ..., cu domiciliul fiscal in localitatea ..., str. ..., nr. ..., jud. Constanta, cod de identificare fiscala ..., licitatia a-II-a: - teren intravilan in suprafata de 778 mp, situat in localitatea Valea Dacilor, str. Dreptatii, nr. 20, lot 2, jud. Constanta - nr. cadastral 106767. Pretul de evaluare/ de pornire al licitatiei al imobilului ?teren intravilan?, descris mai sus, este de 24.497 lei (exclusiv TVA*)). *) cota de taxa pe valoarea adaugata aplicabila pentru pentru vanzarea bunurilor imobile taxabila in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare este Neimpozabil, conform art. 292 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. **) cota de taxa pe valoarea adaugata aplicabila pentru pentru vanzarea bunurilor imobile taxabila in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare este Neimpozabil, conform art. 292 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele: Creditori: S.F.M. Medgidia; Sarcini: PV sechestru bunuri imobile nr. 3346/17.05.2017, Act aditional la p.v. de sechestru bunuri imobile nr. 7262/31.08.2018. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop. Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 si art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0241/810385. Data afisarii: 26.09.2018. (AG)
MINISTERUL Finantelor Publice. Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice - Galati. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta. Serviciul Fiscal Municipal Medgidia. Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar de executare nr. 2108/2009. Nr. 7922/24.09.2018. Anuntul privind vanzarea pentru bunuri mobile. Anul 2018, luna Octombrie, ziua 09. In temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 09, luna Octombrie, anul 2018, orele 11:30, in localitatea Medgidia, str. Decebal nr. 37, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului ..., cu domiciliul fiscal in localitatea ..., str. ..., nr. ..., bl. ..., Sc. ..., Ap. ..., jud. Constanta, cod de identificare fiscala ..., licitatia a-II-a: Denumirea bunului mobil, descriere sumara: (se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul): Autotractor Volvo FH 12380, PIF 1996, 380 CP, caroserie cabina dubla, 2 usi, stare tehnica satisfacatoare; Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA, (lei): 10.989 lei; Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): 2.088 lei. *) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop. Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 si art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0241/810385. Data afisarii: 26.09.2018. (AG)
MINISTERUL Finantelor Publice. Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice - Galati. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta. Serviciul Fiscal Municipal Medgidia. Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar de executare nr. 2336. Nr. 7919 din 24.09.2018. Anuntul privind vanzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2018, luna Octombrie, ziua 09. In temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 09, luna Octombrie, orele 10:00, anul 2018, in localitatea Medgidia, str. Decebal, nr. 37, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului ..., cu domiciliul fiscal in localitatea ..., str. ..., Bl. -, Sc. -, Ap.-, jud. Constanta, cod de identificare fiscala ..., licitatia a-II-a: - teren extravilan in suprafata de 1000 mp, situat in localitatea Satu Nou, Comuna Mircea Voda, parcela A1057/505, Lot 38, jud. Constanta, nr. cad. 100174, C.F. 100174. Pretul de evaluare/ de pornire al licitatiei al imobilului ?teren extravilan?, descris mai sus, este de 7.875 lei (exclusiv TVA*)). *) cota de taxa pe valoarea adaugata aplicabila pentru pentru vanzarea bunurilor imobile taxabila in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare este Neimpozabil, conform art. 292 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. **) cota de taxa pe valoarea adaugata aplicabila pentru pentru vanzarea bunurilor imobile taxabila in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare este Neimpozabil, conform art. 292 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele: Creditori: S.F.M. Medgidia; Sarcini: PV sechestru bunuri imobile nr. 10198/08.12.2017. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop. Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 si art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0241/810385. Data afisarii: 26.09.2018. (AG)
MINISTERUL Finantelor Publice. Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati. Administratia pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Galati. Serviciul Executare Silita. Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal - 20090. Dosar de executare nr. 26830571. Nr. CTC DEC 19371 din 19.09.2018. Anunt privind vanzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2018, Luna Septembrie, Ziua 19. In temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca, in ziua de 09, luna Octombrie, ora 12.00, anul 2018, in localitatea Constanta, str. Avram Iancu, nr. 34A, se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri imobile, licitatia a-II a: a. 1) Cladire/ parti de cladire/ ansamblu de cladiri in suprafata de 912 mp compusa din 4 (patru) ateliere (in ruina) si teren aferent in suprafata de 20636 mp, situate in localitatea Vadeni jud. Braila, pret de evaluare/ de pornire al licitatiei 793.008lei (exclusiv TVA *), grevate de urmatoarele drepturi reale si privilegii, dupa caz: Creditori, Sarcini: Karpi Expert SRL, str. Calea Serban Voda nr. 133, Central Business Park, cladirea A, etaj 2, A2.57, sector 4, Bucuresti - Ipoteca 6407/2008, 4095/2010, 4094/2010; BEJ Placinta Adina Maria pentru BCR, B-dul. Independentei, nr. 12, bl. B3 loc. Braila, jud. Braila pentru BCR SA - Somatie nr. 2626/21.03.2014; DGRFP Galati - Administratia pentru Contribuabili Mijlocii la nivelul regiunii Galati, str. Avram Iancu nr. 34 a, loc. Constanta, jud. Constanta - PV sechestru pentru bunuri imobile nr. 27010/23.01.2018. a. 2) Cladiri in suprafata de 63 813 mp, se afla in stare avansata de degradare si sunt compuse din 11 hale porci, 31 grajduri porci, 2 statii pompe si rezervoare, 1 magazie, 1 castel apa, 1 statie depozitare, 8 bucatarii, 1 atelier (terenul extravilan este inchiriat de catre debitoare, nu se afla in proprietatea acesteia), situate in localitatea Vadeni jud. Braila, pret de evaluare/ de pornire al licitatiei 66.931 lei (exclusiv TVA *), grevate de urmatoarele drepturi reale si privilegii, dupa caz: Creditori, Sarcini: Karpi Expert SRL, str. Calea Serban Voda nr. 133, Central Business Park, cladirea A, etaj 2, A2.57, sector 4, Bucuresti - Ipoteca 6407/2008, 4095/2010, 4094/2010; BEJ Postelnicu Gabriela, Bd. Cuza I. Al., nr. 5, Braila, pentru SC Biomin Romania SRL, Sibiu - Somatie 247/2012; BEJ Placinta Adina Maria, B-dul. Independentei, nr. 12, bl. B3 loc. Braila, jud. Braila, pentru BCR SA - Somatie 2626/2013; DGRFP Galati - Administratia pentru Contribuabili Mijlocii la nivelul regiunii Galati, str. Avram Iancu nr. 34 a, loc. Constanta, jud. Constanta - PV sechestru pentru bunuri imobile nr. 27025/27.02.2018, 27033/13.03.2018, 27057/09.05.2018. b) Teren care nu este aferent cladirii/ partii de cladire/ ansamblului de cladiri extravilan in suprafata de 29359 mp, situat in localitatea Vadeni jud. Braila, pret de evaluare/ de pornire al licitatiei 1.040.840 lei (exclusiv TVA *), grevate de urmatoarele drepturi reale si privilegii, dupa caz: Creditori, Sarcini: Karpi Expert SRL, str. Calea Serban Voda nr. 133, Central Business Park, cladirea A, etaj 2, A2.57, sector 4, Bucuresti - Ipoteca 6407/2008, 4095/2010, 4094/2010; BEJ Placinta Adina Maria, B-dul. Independentei, nr. 12, bl. B3 loc. Braila, jud. Braila, pentru BCR SA - Somatie 2620/2014; DGRFP Galati - Administratia pentru Contribuabili Mijlocii la nivelul regiunii Galati, str. Avram Iancu nr. 34 a, loc. Constanta, jud. Constanta - PV sechestru pentru bunuri imobile nr. 27025/27.02.2018, 27033/13.03.2018. *) In conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunea este taxabila (cota de TVA ...)/ scutita/ neimpozabila. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente: a) oferta de cumparare; b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua in contul IBAN RO97TREZ2315067XXX026918, beneficiar DGRFP Galati - ACM, cod de identificare fiscala 35753540, deschis la Trezoreria mun. Constanta; c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/ pasaport; h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul. Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv: Nu sunt. Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz: Nu sunt. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru din loc. Constanta, str. Avram Iancu nr. 34 A sau la numarul de telefon 0241.605675. Data afisarii: 26.09.2018. (AG)
Pagina [1] (total rezultate: 5)
 


Anunturion Google+
Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu ziarul Telegraf sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.
© 2006-2019 Copyright S.C. Telegraf Advertising S.R.L. Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Politica de utilizare a Cookie-urilor
Powered by Epic Web