Acasa | Adauga anunt | Contact


TELEGRAF Anunturi
ANUNTURI ONLINE
ADAUGARE ANUNT
Adauga anunt nou
MODIFICARE ANUNT
REACTIVARE ANUNT
CAUTARE AVANSATA
Completati campurile de mai jos pentru o cautare avansata
ALERTELE MELE
Vreau sa aflu care sunt ultimile anunturi adaugate
 

Licitatii

Cuvant cheie Pagina [1] (total rezultate: 2)
MINISTERUL Finantelor Publice. Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice - Galati. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta. Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Fizice. Dosar de executare nr. -. Nr. 293305/06.08.2018. Anunt privind vanzarea bunurilor imobile. Anul 2018, Luna August, Ziua 23. In temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca, in ziua de 23, luna August, anul 2018, ora 11.00, in localitatea Constanta, Bld. I. Gh. Duca, nr. 18, se vor vinde la licitatie urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului -, cu domiciliul fiscal in localitatea -, licitatia a III - a. a) Teren intravilan curti constructii in suprafata de 538 mp, situat in localitatea Valu lui Traian, str. Valul de Piatra, nr. 10, judetul Constanta, fosta zona C, pateu O, Carte funciara 101802 UAT Valu lui Traian, nr. cadastral 101802, pretul de evaluare/ de pornire a licitatiei fiind de 62.317 lei, diminuat cu 50%, exclusiv TVA, grevate de urmatoarele drepturi reale si privilegii, dupa caz: Creditori: A.J.F.P. Constanta -Colectare - P.F. Sarcini: Ipoteca legala instituita in favoarea A.J.F.P. Constanta - Colectare P.F. in baza Procesului verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 187513 din 26.04.2016. *) In conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunea este taxabila (cota de TVA ...)/ scutita/ neimpozabila. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente: a) oferta de cumparare; b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua in contul IBAN RO13TREZ2315067XXX022416, beneficiar Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, cod de identificare fiscala 3586738, deschis la Trezoreria mun. Constanta; c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/ pasaport; h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul. Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz: ... Pentru informatii suplimentare va puteti adresa zilnic intre orele 09.00 - 12.00, la sediul nostru din municipiul Constanta, Bld. I. Gh. Duca, nr. 18, camera 6, etajul 4, judetul Constanta. Data afisarii: 10.08.2018. (AG)
MINISTERUL Finantelor Publice. Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice - Galati. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta. Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Fizice. Dosar de executare nr. -. Nr. 293459/06.08.2018. Anunt privind vanzarea bunurilor imobile. Anul 2018, Luna August, Ziua 23. In temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca, in ziua de 23, luna August, anul 2018, ora 13.00, in localitatea Constanta, Bld. I. Gh. Duca, nr. 18, se vor vinde la licitatie urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului -, cu domiciliul fiscal in localitatea -, licitatia a I - a. Loturi de teren intravilan: a) Teren intravilan arabil in suprafata de 416 mp, cota exclusiva caruia ii revine si cota indiviza de 1/6 (140,50 mp) din Lot 7 - drum acces in suprafata totala de 843 mp situat in localitatea Agigea, parcela A399/6/2/2 si A399/6/1/2 Lot 5, judetul Constanta, Carte funciara 104945 UAT Agigea, nr. cadastral 104945, pretul de evaluare/ de pornire a licitatiei fiind de 46.210 lei din care 4.630 lei - cota de 1/6 din Lot 7 - drum acces aferent, exclusiv TVA; b) Teren intravilan arabil in suprafata de 416 mp, cota exclusiva caruia ii revine si cota indiviza de 1/6 (140,50 mp) din Lot 7 - drum acces in suprafata totala de 843 mp situat in localitatea Agigea, parcela A399/6/2/2 si A399/6/1/2 - Lot 6, judetul Constanta, Carte funciara nr. 104946 UAT Agigea, nr. cadastral 104946, pretul de evaluare/ pornire a licitatiei fiind de 46.210 lei din care 4.630 lei - cota de 1/6 din Lot 7 - drum acces aferent, exclusiv TVA, grevate de urmatoarele drepturi reale si privilegii, dupa caz: Creditori: A.J.F.P. Constanta -Colectare - P.F. Sarcini: Ipoteca legala instituita in favoarea A.J.F.P. Constanta - Colectare P.F. in baza Proceselor verbale de sechestru pentru bunuri imobile nr. 252891din 27.04.2017 si nr. 252902 din 27.04.2017. *) In conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunea este taxabila (cota de TVA ...)/ scutita/ neimpozabila. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente: a) oferta de cumparare; b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua in contul IBAN RO13TREZ2315067XXX022416, beneficiar Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, cod de identificare fiscala 3586738, deschis la Trezoreria mun. Constanta; c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/ pasaport; h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul. Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz: ... Pentru informatii suplimentare va puteti adresa zilnic intre orele 09.00 - 12.00, la sediul nostru din municipiul Constanta, Bld. I. Gh. Duca, nr. 18, camera 6, etajul 4, judetul Constanta. Data afisarii: 10.08.2018. (AG)
Pagina [1] (total rezultate: 2)
 


Anunturion Google+
Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu ziarul Telegraf sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.
© 2006-2018 Copyright S.C. Telegraf Advertising S.R.L. Toate drepturile rezervate. Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Politica de utilizare a Cookie-urilor
Powered by Epic Web