Acasa | Adauga anunt | Contact


TELEGRAF Anunturi
ANUNTURI ONLINE
ADAUGARE ANUNT
Adauga anunt nou
MODIFICARE ANUNT
REACTIVARE ANUNT
CAUTARE AVANSATA
Completati campurile de mai jos pentru o cautare avansata
ALERTELE MELE
Vreau sa aflu care sunt ultimile anunturi adaugate
 

Licitatii

Cuvant cheie Pagina [1] (total rezultate: 5)
MINISTERUL Finantelor Publice. Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice - Galati. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta. Serviciul Fiscal Municipal Medgidia. Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar de executare nr. 1601012134014/2007. Nr. 4155 din 22.05.2018. Anuntul privind vanzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2018 luna Iunie ziua 12. In temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 12, luna Iunie, orele 12:00, anul 2018, in localitatea Medgidia, str. Decebal, nr. 37, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului ANGHEL NICOLAE, cu domiciliul fiscal in localitatea Nisipari, str. Sperantei, 4, jud. Constanta, cod de identificare fiscala 1601012134014, licitatia a -I-a: - Cladire -hala maternitate in suprafata de 504,00 mp, situate in localitatea Nispari, zona Crespor -lot 1005/3, nr. cad. 561/3. - Teren intravilan in suprafata de 709,00 mp, situat in localitatea localitatea Nispari, zona Crespor -lot 1005/3, nr. cad. 561/3. Pretul de evaluare/ de pornire al licitatiei al imobilului ?hala maternitate si teren intravilan?, descrise mai sus, este de 96.782 lei (exclusiv TVA*)). *) Cota de taxa pe valoarea adaugata aplicabila pentru pentru vanzarea bunurilor imobile taxabila in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare este Neimpozabil, conform art. 292 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. **) Cota de taxa pe valoarea adaugata aplicabila pentru pentru vanzarea bunurilor imobile taxabila in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare este Neimpozabil, conform art. 292 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele: Creditori: S.F.M. Medgidia; Sarcini: PV sechestru bunuri imobile nr. 2152/28.03.2014. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop. Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 si art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0241/810385. Data afisarii: 24.05.2018. (AG)
MINISTERUL Finantelor Publice. Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice - Galati. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta. Serviciul Fiscal Municipal Medgidia. Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar de executare nr. 2168/2011. Nr. 4154/22.05.2018. Anuntul privind vanzarea pentru bunuri mobile. Anul 2018 luna Iunie ziua 12. In temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 12, luna Iunie, anul 2018, orele 11:30, in localitatea Medgidia, str. Decebal nr. 37, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului CIAO SYSTEM SRL, cu domiciliul fiscal in localitatea Cernavoda, str. Avram Iancu, nr. 6, bl. H8, Sc. B, Ap. 21, jud. Constanta, cod de identificare fiscala 24648302, licitatia I: Denumirea bunului mobil, descriere sumara: (se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul): Autoturism Skoda Octavia, PIF 2009, combustibil benzina, 1.595 cmc, caroserie AA berlina, stare tehnica satisfacatoare; Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA, (lei): 12.563 lei; Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): 2.387 lei. *) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop. Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 si art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0241/810385. Data afisarii: 24.05.2018. (AG)
MINISTERUL Finantelor Publice. Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice - Galati. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta. Serviciul Fiscal Municipal Medgidia. Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar de executare nr. 10438/2015. Nr. 4153/22.05.2018. Anuntul privind vanzarea pentru bunuri mobile. Anul 2018 luna Iunie ziua 12. In temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 12, luna Iunie, anul 2018, orele 11:00, in localitatea Medgidia, str. Decebal nr. 37, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului DYP TRANS SRL, cu domiciliul fiscal in localitatea Cernavoda, str. Ionascu Ioachim Fruntas, nr. 12, bl. -, Sc. -, Ap. -, jud. Constanta, cod de identificare fiscala 20850804, licitatia I: Denumirea bunului mobil, descriere sumara: (se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul): Autoturism Volkswagen Transporter, PIF 2004, combustibil motorina, 2.461 cmc, caroserie AF vehicul cu utilizare multipla 9 locuri, stare tehnica satisfacatoare; Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA, (lei): 14.890 lei; Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): 2.829 lei. *) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop. Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 si art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0241/810385. Data afisarii: 24.05.2018. (AG)
MINISTERUL Finantelor Publice. Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice - Galati. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta. Serviciul Fiscal Municipal Medgidia. Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar de executare nr. 2078/2012. Nr. 4152/22.05.2018. Anuntul privind vanzarea pentru bunuri mobile. Anul 2018 luna Iunie ziua 12. In temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 12, luna Iunie, anul 2018, orele 10:30, in localitatea Medgidia, str. Decebal nr. 37, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului TERMOCLAR SRL, cu domiciliul fiscal in localitatea Medgidia, str. Republicii, nr. 76D, bl. IC4, Sc. B, Ap. 27, jud. Constanta, cod de identificare fiscala 17419330, licitatia I: Denumirea bunului mobil, descriere sumara: (se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul): Autoturism Dacia Pick-Up 1307, PIF 2004, combustibil benzina, 1.557 cmc, caroserie BA suprastructura deschisa, stare tehnica satisfacatoare; Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA, (lei): 4.327 lei; Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): 822 lei. *) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop. Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 si art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0241/810385. Data afisarii: 24.05.2018. (AG)
MINISTERUL Finantelor Publice. Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice - Galati. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta. Serviciul Fiscal Municipal Medgidia. Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar de executare nr. 1500817134011/2013. Nr. 4151/22.05.2018. Anuntul privind vanzarea pentru bunuri mobile. Anul 2018 luna Iunie ziua 12. In temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 12, luna Iunie, anul 2018, orele 10:00, in localitatea Medgidia, str. Decebal nr. 37, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului ZBARCEA PETRE, cu domiciliul fiscal in localitatea Medgidia, str. Independentei, nr. 77, bl. B1, Sc. B, Ap. 27, jud. Constanta, cod de identificare fiscala 1500817134011, licitatia IV: Denumirea bunului mobil, descriere sumara: (se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul): Autoturism Dacia Solenza, PIF 2003, combustibil benzina, 1.400 cmc, caroserie berlina cu hayon, stare tehnica satisfacatoare; Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA, (lei): 1.600 lei; Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): -. *) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop. Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 si art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0241/810385. Data afisarii: 24.05.2018. (AG)
Pagina [1] (total rezultate: 5)
 


Anunturion Google+
Toate informatiile, date, text, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale, indiferent daca au fost afisate in mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unica a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Aceasta inseamna ca dumneavoastra (si nu ziarul Telegraf sau administratorii site-ului) sunteti in intregime responsabili pentru toate materialele pe care le incarcati sau le puneti la dispozitie in mod public in cadrul site-ului.
© 2006-2018 Copyright S.C. Telegraf Advertising S.R.L. Toate drepturile rezervate. Pagina a fost generata in 0.0132 secunde
Powered by Epic Web